Romanian English


SERVICIUL INTRETINERE CLADIRI, ILUMINAT PUBLIC SI MOBILIER URBAN

 

    Serviciul Constructii Civile  si Iluminat Public este structura functionala ce are specific de santier care realizeaza lucrari de constructii si intretinere a iluminatului public;

* Formatia intretinere cladiri
*Formatia intretinere utilaje, iluminat public si mobilier urban

 

SERVICIUL ADMINISTRARE PARCURI, SPATII VERZI, BAZE SPORTIVE SI DE AGREMENT

 

         Serviciul Administrare Spatii Verzi  si Mobilier Urban este structura cu specific de productie si prestari de servicii, constituita din:

*Formatia amenajare parcuri si spatii verzi
*Formatia intretinere spatii verzi, baze sportive si de agrement

PROCES VERBAL Nr. 218 /26.07.2017

PROCES VERBAL
rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la examenul organizat pentru
ocuparea postului de Sef Birou II ,  in cadrul D.A.D.P.P
- Birou Administrare Cimitire si Gestionarea Cainilor Comunitari - 


   Avand in vedere prevederile art. (19), alin.(2) si art. ( 20)  din Hotararea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice actualizata, comisia de examen comunica urmatoarele rezultate ale selectiei dosarelor de inscriere:

Nr. Crt.

Numele si prenumele candidatului

Functia

Institutia publica

Rezultatul selectiei dosarelor

1

   Bâra Vasile

Sef Birou II

DADPP

Admis

2

  Nicolae Valentin Adrian

Sef Birou II

DADPP

Admis

3

Avadanei Raluca Andreea

Sef Birou II

DADPP

Admis

4

Pacuraru Sorin Dumitru

Sef Birou II

DADPP

Admis

-    Candidatul declarat admis va sustine proba scrisa in data de 01.08.2017, ora 10:00, la sediul Primariei din str. Calarasi, nr. 595,bl. CF3 ;
-    Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute, pot formula contestatie in termen de o zi lucratoare de la afisare, conform art.20  din Hotararea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual  din sectorul bugetar platit din fonduri publice actualizata, care se depune la secretariatul comisiei de solutionare a contestatiilor.
-    Afisat azi 26.07.2017 ora 10,30  la sediul Directiei de Administrare a Domeniului Public si Privat Fetesti.