Romanian English


SERVICIUL INTRETINERE CLADIRI, ILUMINAT PUBLIC SI MOBILIER URBAN

 

    Serviciul Constructii Civile  si Iluminat Public este structura functionala ce are specific de santier care realizeaza lucrari de constructii si intretinere a iluminatului public;

* Formatia intretinere cladiri
*Formatia intretinere utilaje, iluminat public si mobilier urban

 

SERVICIUL ADMINISTRARE PARCURI, SPATII VERZI, BAZE SPORTIVE SI DE AGREMENT

 

         Serviciul Administrare Spatii Verzi  si Mobilier Urban este structura cu specific de productie si prestari de servicii, constituita din:

*Formatia amenajare parcuri si spatii verzi
*Formatia intretinere spatii verzi, baze sportive si de agrement

Amenzi

a.    Pentru efectuarea lucrarilor fara aviz de ocupare a domeniului public si privat al municipiului eliberat de DADPP Fetesti  pentru cele cuprinse  la punctele 1,3,4,5,6,7, Cap. V. – amenda cuprinsa intre 2000 – 2500 lei .
b.    Pentru executarea lucrarilor fara avizul DADPP Fetesti a lucrarilor de spargere strazi, trotuare, zone verzi pe domeniul public si privat al municipiului , pentru cele cuprinse la punctul 2, cap V – amenda cuprinsa intre 2000 – 2500 lei.
c.    Pentru nerespectarea conditiilor de refacere a suprastructurii stipulate in avizul de spargere eliberat de DADPP Fetesti – amenda cuprinsa intre 2400 – 2500 lei.

Nota: Constatarea  contraventiilor se realizeaza prin personalul DADPP Fetesti si aplicarea sanctiunilor corespunzatoare se realizeaza de catre Politia Locala Fetesti.