Romanian English


SERVICIUL INTRETINERE CLADIRI, ILUMINAT PUBLIC SI MOBILIER URBAN

 

    Serviciul Constructii Civile  si Iluminat Public este structura functionala ce are specific de santier care realizeaza lucrari de constructii si intretinere a iluminatului public;

* Formatia intretinere cladiri
*Formatia intretinere utilaje, iluminat public si mobilier urban

 

SERVICIUL ADMINISTRARE PARCURI, SPATII VERZI, BAZE SPORTIVE SI DE AGREMENT

 

         Serviciul Administrare Spatii Verzi  si Mobilier Urban este structura cu specific de productie si prestari de servicii, constituita din:

*Formatia amenajare parcuri si spatii verzi
*Formatia intretinere spatii verzi, baze sportive si de agrement

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE A CIMITIRELOR DIN MUNICIPIUL FETESTI

CAP.I

DOCUMENTE DE REFERINŢA

 

-       Ordonanţa nr.71/29.08.2002, privind organizarea si funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

-       Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.71/2002;

-       Legea 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor, republicata ;

-       Legea nr, 51/8.03.2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice;

-       Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare.

 

CAP.II

DISPOZITII GENERALE

 

Art.1. Primăria municipiului Feteşti răspunde de organizarea, administrarea  şi coordonarea activităţii cimitirelor din municipiu, prin administratorul sau, Directia de Administrare a Domeniului Public si Privat Feteşti.

Citește mai departe...

 

BIROU ADMINISTRARE CIMITIRE, CONTROL CAI PUBLICE SI GESTIONAREA CAINILOR COMUNITARI

   Birou administrare cimitire, control cai publice este structura de specialitate care administreaza cimitirele municipale cu exceptia celor parohiale;

*Compartiment administrare cimitire ;

*Compartiment cai publice;

*Compartiment gestionare caini comunitari ;

*Formatia Paza

1. Analiza pret - Cripta – 2 locuri-5595 lei 

2. Analiza pret - Cripta – 3 locuri - 6234 lei 

3. Analiza pret - Cripta – 4 locuri  - 8132 lei

4. Analiza pret- Cripta - 6 locuri - 9349 lei

5. Analiza pret-Bordurare loc veci-un lot-4,5 mp - 358 lei

6. Analiza pret-Bordurare loc veci-doua loturi-9 mp-565 lei

7. Pret grilaj cimitir din plasa bordurata  - 526 lei / buc