Romanian English


SERVICIUL CONSTRUCTII CIVILE SI ILUMINAT PUBLIC

 

    Serviciul Constructii Civile  si Iluminat Public este structura functionala ce are specific de santier care realizeaza lucrari de constructii si intretinere a iluminatului public;

*Atelierul Intretinere si Exploatare Utilaje

 

SERVICIUL ADMINISTRARE SPATII VERZI SI MOBILIER URBAN

         Serviciul Administrare Spatii Verzi  si Mobilier Urban este structura cu specific de productie si prestari de servicii, constituita din:

*Formatia Spatii Verzi 

*Atelier Mica Mecanizare Spatii Verzi 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE A CIMITIRELOR DIN MUNICIPIUL FETESTI

CAP.I

DOCUMENTE DE REFERINŢA

 

-       Ordonanţa nr.71/29.08.2002, privind organizarea si funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

-       Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.71/2002;

-       Legea 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor, republicata ;

-       Legea nr, 51/8.03.2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice;

-       Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare.

 

CAP.II

DISPOZITII GENERALE

 

Art.1. Primăria municipiului Feteşti răspunde de organizarea, administrarea  şi coordonarea activităţii cimitirelor din municipiu, prin administratorul sau, Directia de Administrare a Domeniului Public si Privat Feteşti.

Citește mai departe...

 

Compartiment Administrare Cimitire

   Birou administrare cimitire, control cai publice este structura de specialitate care administreaza cimitirele municipale cu exceptia celor parohiale;

*Compartiment administrare cimitire ;

*Compartiment cai publice;

*Compartiment gestionare caini comunitari ;

1. Analiza pret - Cripta – 2 locuri-5595 lei 

2. Analiza pret - Cripta – 3 locuri - 6234 lei 

3. Analiza pret - Cripta – 4 locuri  - 8132 lei

4. Analiza pret- Cripta - 6 locuri - 9349 lei

5. Analiza pret-Bordurare loc veci-un lot-4,5 mp - 358 lei

6. Analiza pret-Bordurare loc veci-doua loturi-9 mp-565 lei

7. Pret grilaj cimitir din plasa bordurata  - 526 lei / buc

 

DIRECTIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT FETESTI


Municipiul Fetesti, str. Calarasi nr.512, judetul Ialomita, cod postal: 925100


Telefon/Fax: 0243 361 454

Program:

Luni-Joi: 8.00 - 16.30

Vineri: 8.00 - 14.00
Adapost Gestionare Caini Comunitari:

0371 494 985

Primaria Municipiului Fetesti