Romanian English


SERVICIUL INTRETINERE CLADIRI, ILUMINAT PUBLIC SI MOBILIER URBAN

 

    Serviciul Constructii Civile  si Iluminat Public este structura functionala ce are specific de santier care realizeaza lucrari de constructii si intretinere a iluminatului public;

* Formatia intretinere cladiri
*Formatia intretinere utilaje, iluminat public si mobilier urban

 

SERVICIUL ADMINISTRARE PARCURI, SPATII VERZI, BAZE SPORTIVE SI DE AGREMENT

 

         Serviciul Administrare Spatii Verzi  si Mobilier Urban este structura cu specific de productie si prestari de servicii, constituita din:

*Formatia amenajare parcuri si spatii verzi
*Formatia intretinere spatii verzi, baze sportive si de agrement

Taxe si Tarife

   Avand in vedere reorganizarea DADPP Fetesti in conformitate cu HCL NR 86/ 25.07.2013, in baza prevederilor Legii 71/ 2002 privind organizarea si functionarea serviciilor de administrare a domeniului public si privat de interes local si Regulamentului Cadru de Organizare si Functionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobat prin HG 955 / 2004 ;

  În temeiul prevederilor:

-    Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

-    Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-    În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. "c", art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. "b" din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicată,

 

   Avand in vedere:

-    HCL nr.79/21.12.2016, privind aprobarea tarifelor practicate de Directia de Administrare a Domeniului Public si Privat Fetesti pentru serviciile prestate in anul 2017, dupa cum urmeaza:


I.Serviciul  Administrare Spatii Verzi si Mobilier Urban 

II.Serviciul Constructii Civile si Iluminat Public 

III.Compartiment Administrare Cimitire

IV.Compartiment Gestionare Caini Comunitari

V. Tarife eliberare avize

VI. Amenzi

UPDATE: Tarife DADPP 2018 (.pdf)